Creative stainless steel zipper style jewelry design

Theزیپ به طور گسترده ای در زندگی روزمره از کیسه لباس استفاده می شود، طراح زیپ به عنوان موضوع استفاده کنید برای ایجاد یک طلا و جواهر کلاسیک style.now forcehold شرکت ما این طراحی به شرح زیر معرفی می کنیم.

 023232

سری زیپ از لوازم جانبی هر دو مکانیکی و نبرد هستند. آنها را می توان بر روی دست استفاده می شود. آنها بسیار خلاق، بدیع و زیبا هستند. زیپ پر از پانک دندان است. این است که از با کیفیت بالا مات فولاد ضد زنگ و دو دندان فولاد زیپ ساخته شده است. در این میان، آن را به یک سر زیپ شده است که در فاصله برابر حالت تعلیق است. چگونه مردم را فریفته در عصر ماشین هستند، چرا که آن چرخ دنده ها با هم گاز گرفته به مردم و انرژی بی پایان و دینامیک، و راه های بسیاری برای آنها بازی وجود دارد. ما می توانیم آنها را در دست ما را می پوشند. کشیدن سر زیپ را به دندان در هر دو طرف با هم؛

 11766838


Post time: Jan-18-2019